Keep Brain Fit


Prvé spustenie aplikácie

 1. Rozlíšenie: vyberte vhodné rozlíšenie podľa monitoru. Ak vyberiete príliš nízke, hra bude pôsobiť rozmazane. Zavrite ju a nastavte vyššie rozlíšenie.
 2. Kvalita zobrazovania: všetky bežné počítače a notebooky by mali zvládnuť označenie "fantastic". Ak máte pocit, že hra nebeží plynulo, vypnite ju a skúste znížiť kvalitu zobrazovania.
 3. Výber obrazovky: ak máte viac ako jednu obrazovku, môžete vybrať, na ktorej sa hra objaví.
 4. Spustenie aplikácie v okne: pre otvorenie hry v okne zaškrtnite túto možnosť. Pokiaľ zvolíte v bode 1 väčšie rozlíšenie ako máte na monitore, aplikácia bude prečnievať cez obrazovku. V tomto prípade aplikáciu zavrite a znížte rozlíšenie alebo odškrtnite bod 4 a hra sa spustí s vybraným rozlíšením na celej obrazovke.
 5. Pre spustenie hry kliknite na "Play!"

Registrácia

V pravom hornom roku si zvoľte jazyk. Napíšte e-mail, s ktorým sa budete do hry prihlasovať, heslo a znova heslo pre kontrolu. Po vyplnení údajov kliknite na „Registrovať“. Ak registrácia prebehne úspešne, budete automaticky prihlásení do hry a môžete začať s trénovaním.

Prihlásenie

 1. Napíšte e-mail, s ktorým ste sa zaregistrovali a zadajte heslo.
 2. Kliknite na „prihlásiť“.

V prípade zabudnutého hesla, môžete heslo resetovať kliknutím na „Zabudnuté heslo“. V budúcnosti bude hra vyžadovať prihlásenie pri aktualizácií alebo pri ukončení hry s odhlásením.

Po prihlásení sa vám zobrazí menu hry.

V nastaveniach si môžete zmeniť meno/nick, pod ktorým budete v hre vystupovať. Pre potvrdenie nového mena kliknite na „Ulož meno!". Ďalej môžete v nastaveniach meniť prihlasovacie heslo a jazyk aplikácie.

Červeným krížikom sa vrátite späť do hlavného menu. V prípade otázok kliknite v hlavom menu na „Máte otázky“ alebo „Fórum“.

Tréning mozgu hrou - prihlásenie

Aktualizácia

Ak je k dispozícií aktualizácia, aplikácia vám to zobrazí. Kliknutím na „Aktualizovať“ sa aplikácia zavrie, aktualizuje a opäť spustí. U operačného systému XP je nutná manuálna aktualizácia. Viac informácií nájdete https://forum.proskin.cz/discussion/4/ .

Kliknutím na políčko „Aktualizácia“ v hlavnom menu zistite, či máte aktuálnu verziu aplikácie.

Vypnutie aplikácie

Hlavné menu

Každé farebné políčko má svoju funkciu.

 1. Nastavenia – zmena mena, hesla a jazyka.
 2. KBF klub - počet dní, počas ktorých ste členom v KBF klube. Tu si môžete predlžiť členstvo.
 3. Výber hry – kliknite na farebné políčko s názvom hry, ktorú chcete spustiť.
 4. Vaše štatistiky – zobrazuje dosiahnutý počet bodov a úroveň.
 5. Máte otázky? – po kliknutí budete presmerovaní na stránku s kontaktným formulárom.
 6. Fórum – budete presmerovaní na Keep Brain Fit fórum.
 7. Aktualizácia – kliknutím zistite, či je Vaša aplikácia aktuálna alebo ju môžete aktualizovať.
 8. Logo partnera – po kliknutí budete presmerovaní na stránku partnera.
 9. Anketa – môžete hlasovať za hru, ktorú máme pre vás prednostne rozširovať.
 10. Články – budete presmerovaní na stránku s článkami, ktoré sa venujú tréningu mozgu, kognitívnym schopnostiam a aplikácií Keep Brain fit.
 11. Odhláseniť a ukončiť aplikáciu – aplikácia vás odhlási a vypne sa.
 12. Ukončiť aplikáciu – aplikácia sa ukončí bez odhlásenia.

Vo všetkých hrách vás sprevádza ikonka i. Kliknutím na ňu sa dozviete pravidlá a bližšie informácie o hre, ktorú máte aktuálne zapnutú.

Hra s číslami

Kliknite na políčko „Štart“ pre spustenie hry.

3 časti hry:

1. časť: Po kliknutí na „Štart“ sa ihneď spustí časomiera. V stanovenom limite si zapamätajte zobrazené čísla. Kliknutím na „Pokračuj“ sa dostanete do druhej časti hry.

 

2. časť: Vyriešte jednoduchý matematický príklad a odpoveď zadajte kliknutím na jedno z 5 čísel. Ak je výsledok správny, presuniete sa do tretej časti.Tréning mozgu - hra s číslami 2

3. časť:Napíšte číslo, ktoré ste si mali zapamätať, kliknutím na jednotlivé číslice v pravej časti obrazovky.

Keep Bran Fit - Hra s číslami

Ak zadáte nesprávne číslo, hra skončí a zobrazí sa štatistika. Kliknutím na políčko „Porovnať výsledky so svetom“ sa zobrazí svetový priemer podľa jazyka.

Počas hrania môžete spustiť hru od začiatku kliknutím na „Nová hra“ alebo sa vrátiť do hlavného menu pomocou políčka „Menu“.

Relax match 3

Úvodná obrazovka hry Relax match 3 pozostáva z políčka „Hraj!“, ktorým hru spustíte, „Obchod“ a „Návrat do menu“. V menu hry môžete vypnúť alebo zapnúť zvuky pomocou ikonky „Nota“.

V obchode si môžete dokúpiť za nahraté body predmety na zjednodušenie hry. Hore – dole sa môžete posúvať buď kolieskom na myške, alebo kliknite ľavým tlačidlom myši (nepúšťajte ho) a posuňte myškou dole alebo hore. Kliknutím na „Návrat“ sa vrátite do menu hry.

Po kliknutí na políčko „Hraj!“ sa zobrazia levely hry. Políčko s nahratými bodmi otvorí obchod. Po kliknutí na zelenú bobuľu s číslom levelu sa zobrazia inštrukcie a podmienky na úspešné zdolanie daného levelu. Krížikom inštrukcie zatvoríte.

Políčko „Hraj!“ hru spúšťa. Po prejdení levelu sa zobrazí okno s dvoma možnosťami. Môžete pokračovať v hre ďalším levelom alebo hru ukončiť. Predmety z obchodu si môžete kupovať aj počas hry. Kliknutím na „Odstráň“, „Bomby“, „Zmena“, „Zatras“ alebo „Dotyk“ sa obchod otvorí.

Kliknutím na „Pauzu“ hru pozastavíte. V otvorenom okne, môžete tiež vypnúť alebo zapnúť zvuky hry, kliknutím na „notu“.

Ak chcete hru ukončiť počas hrania, kliknite na "pauza" a potom na "koniec".

Tréning mozgu – vyber si svoj tréning

Kliknutím na políčko si vyberiete, akú kognitívnu schopnosť chcete trénovať. Vybrať si môžete:

Po vybratí svojho tréningu sa zobrazí otázka. Kliknutím na jedno zo 4 políčok vyberiete odpoveď. Odpoveď vyberáte dovtedy, kým nebude správna. Po kliknutí na „Skvelé! Pokračuj“ sa zobrazí ďalšie otázka. Po zodpovedaní všetkých otázok sa zobrazí štatistika a môžnosť porovnať svoje výsledky v svetovom rebríčku. Kliknutie na políčko „Menu“ vás vráti späť do hlavného menu.

V hre matematika porovnávanie vyberáte správne znamienko <, >, = kliknutím na políčko, v ktorom sa znamienko nachádza. Kliknutím na „Menu“ sa vrátite späť do hlavného menu.

Hľadaj dvojice

Po kliknutí na políčko hry „Hľadaj dvojice“ sa v ľavej časti obrazovky zobrazia políčka s hracími kartami a v pravej časti menu hry.

V menu hry nájdete:

 1. štart hry: spustenie hry,
 2. veľkosť 4x4: hra so 16 kartami,
 3. veľkosť 6x6: hra s 36 kartami,
 4. kliknutím na políčko si vyberiete typ doplňujúcich otázok,
 5. Online: hranie hry s iným užívateľom,
 6. Návrat do menu: návrat do hlavného menu.

Ak máte nastavené parametre, hru spustite pomocou políčka „Štart hry“. Po kliknutí na kartu sa ukáže obrázok. Po nájdení 2 zhodných obrázkov sa objaví doplňujúca otázka. Karty, ktoré nemajú rovnaký obrázok, sa automaticky pretočia späť.

Hľadaj dvojice online

V ľavej časti obrazovky sa zobrazujú užívatelia, ktorí sú online. V pravej časti obrazovky, po kliknutí na políčko „Rýchla online hra“ vám aplikácia nájde užívateľov, ktorí sú pripravení na hranie. Kliknutím na „Menu“ sa vrátite do hlavného menu.

Akčné objekty

V hre Akčné objekty si môžete vybrať z 3 herných variant

Variantu hry si vyberiete kliknutím na políčko s názvom hry. Po kliknutí sa ihneď zapne zvolená hra.

V hrách Tvary a farby a Hľadaj rozdiely vyberáte jeden z troch predmetov (obrázkov), ktorý sa od zvyšných niečím odlišuje. V hre Doplň chýbajúcu časť vyberte jeden z troch obrázkov, ktorý spojením s hlavným objektom, vytvorí kocku.

Kliknutím na predmet (obrázok) označíte svoju odpoveď. Hra sa spustí po prvom kliknutí. Políčkom „Reštart“ počas hry a políčkom „Menu hry“ po skončení, sa dostanete späť do menu hry.

Vo všetkých variantoch hry môžete meniť uhol pohľadu na obrázky a objekty pomocou písmenok na klávesnici nasledovne:

W – hore
A – vľavo
S – dole
D – vpravo
Q a E – natočenie
Y/Z – priblíženie
X – oddialenie

V menu hry sa zobrazuje podrobnejšia štatistika, rozdelená podľa jednotlivých variant hier. Kliknutí na políčko „Tvary a farby“, „Hľadaj rozdiely“ alebo „Doplň chýbajúcu časť“ sa zobrazí štatistika danej hry.

Kliknutím na „Návrat do menu“ sa vrátite do hlavného menu.

Hľadaj rozdiely

Kliknutím na „Štart hry“ sa zobrazí scéna. Po uplynutí stanoveného limitu alebo kliknutím na "Pokračuj", scéna zmiznea objaví sa tmavá obrazovka s pokynmi. O niekoľko sekúnd sa pôvodná scéna znova ukáže, ale s jedným rozdielom. Objekt, ktorý sa zmenil, označte kliknutím. Po označení nesprávneho objektu preblikne v dolnej časti obrazovky červený pás. Nájdenie správneho objektu vás posunie do ďalšieho levelu. Ak ste si pôvodnú scénu nestihli zapamätať, kliknite na „Neviem, ukáž pôvodnú scénu“.

Pomocou červeného krížika sa vrátite späť do menu hry. Kliknutím na „Návrat do menu“ sa vrátite späť do hlavného menu aplikácie.

Bludisko

Dostanete sa do cieľa bez chýb, výskokov či pohľadu zhora?

Inštrukcie k menu hry:

 1. Kliknutím na „Hraj“ spustite hru.
 2. Políčkom „Vyber si bludisko“ sa dostanete k výberu bludiska podľa veľkosti a dráhy. Jedným kliknutím vyberiete bludisko. Ďalšími kliknutiami na rovnaké políčko sa dráha bludiska zmení. Ak ste si vybrali, kliknite na „Štart hry“.
 3. V časti Vytvor – Prejdi – Pošli si môžeš vytvoriť vlastné bludisko alebo hrať bludiska, ktoré vám poslal kamarát.
 4. „Návrat do Menu“ vás vráti späť do hlavného menu aplikácie.

Ovládanie:

Vytvor – Prejdi - Pošli

Ak chcete vytvoriť vlastné bludisko klikni na „Vytvor bludisko“. Vpravo sa zobrazí panel s nastaveniami, v ktorom zadáte parametre bludiska. Ak máte parametre nastavené, kliknite na „Vygeneruj“ a zobrazí sa tvoje bludisko.

Po kliknutí na „Prijaté bludiska;“ sa zobrazia bludiska, ktoré vám poslali kamaráti. Pomocou šípok si vyberte bludisko a kliknite na „Hraj!“ alebo sa môžete vrátiť pomocou políčka „Návrat“.

Kliknutím na „Návrat do Menu“ sa vrátite do hlavného menu aplikácie.

Rýchlosť reakcie

V menu hry si môžete vybrať z dvoch variant:

Kliknutím na políčko s jednu z možností sa hra spustí. Najprv sa odpočítajú 3 sekundy, aby ste sa mohli pripraviť. Odpovede označujte klikaním na políčka „Áno“ v prípade zhody alebo „Nie“ ak sú obrázky rozdielne. Môžete použiť aj šípky doprava a doľava, pričom doprava je nie a doľava áno.

Kliknutím na „Návrat do menu“ sa vrátite späť do hlavného menu aplikácie.

Trickle

Dostaňte loptičky do trubice. Hru spustíte kliknutím na „Štart hry“ a ovládate ju nasledovne:

 1. Políčko „in“ - priblíženie pohľadu.
 2. Políčko „out“ - oddialenie pohľadu.
 3. „Default“ vráti pohľad do východiskovej pozície.
 4. Doprava, doľava, hore a dole sa presúvate pomocou myšky bez kliknutia.
 5. Kliknutím (bez prerušenia) na zelenú dosku ju môžete presúvať.
 6. Po krátkom kliknutí na zelenú dosku sa okolo zobrazí kruh, dve šípky a os. Pomocou ukazovateľa osi dosku otáčate.
 7. Kliknutí na ikonu menu sa objavia možnosti hrať novú hru „Štart hry“ a návrat do hlavného menu „Návrat do Menu“.
 8. Po úspešnom zvládnutí levelu môžete v hre pokračovať kliknutím na „Ďalší level“ alebo sa vrátiť do menu hry.
 9. Kliknutím na „Návrat do menu“ sa vrátite späť do hlavného menu aplikácie.

Karty

3 kroky hry:

Hru môžete ukončiť kliknutím na „Nová hra“ a dostanete sa do menu hry. Políčko „Návrat do Menu“ vás vráti späť do hlavného menu hry.