Obchodné podmienky


E-mail: dixo@dixo.sk

A. Dodacie podmienky

1. Objednávanie tovaru

Objednávkový formulár nájdete na našej stránke v nákupnom košíku. Po zaevidovaní Vašej objednávky od nás obdržíte v krátkej dobe potvrdzujúci e-mail, ktorý bude obsahovať všetky položky, ktoré ste si objednali.

2. Dodanie tovaru

Tovar objednaný na stránke zasielame Slovenskou poštou alebo kuriérskou službou DPD. Tovar, ktorý je na sklade, Vám odošleme najneskôr do 10 pracovných dní od prijatia objednávky. V opačnom prípade Vás budeme informovať.
Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok. Výrobky, ktoré nie sú k dispozícii ihneď Vám pošleme v samostatnej zásielke neskôr. V každom prípade Vám budeme účtovať poštovné a balné iba raz. Dostanete od nás emailovú správu s potvrdením o odoslaní objednávky a jej rozdelení do jednotlivých zásielok.
S tovarom obdržíte dodací list. Ak nakupujete ako právnicka osoba (s.r.o, živnosť, a.s. a pod.) faktúra bude odoslaná na Váš e-mailový účet do 15 dní od prevatia tovaru. Ak nakupujete ako fyzická osoba, faktúra bude odoslaná len po vyžiadaní podľa zákona o DPH, ktorý neukladá povinnosť vystavovať faktúru fyzickej osobe - občanovi. 
Obchodná spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť spracovanie objednávky bez udania dôvodu.

3. Možnosti platby

Podľa krajiny doručenia je možná niektorá z nasledujúcich možností:

4. Cena tovaru

Obchodná spoločnosť Vám garantuje cenu uvedenú v objednávke.
Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20 % DPH.
V cene elektrozariadení je zahrnutý recyklačný poplatok.

Recyklačné poplatky

V zmysle zákonných ustanovení § 34 ods. 1 písm. d) a § 37 ods. 1 písm. a) a ods. 3 Zákona o odpadoch vyplýva povinnosť uvádzať pri predaji elektrozariadenia recyklačný poplatok, ak bol uvedený výrobcom elektrozariadení je recyklačný poplatok uvedený na jeho obale alebo etikete, alebo na daňovom či obdobnom doklade o predaji. V prípade, že elektrozariadenia pochádzajú od výrobcu, ktorý nie je zapísaný v Registri výrobcov, všetky zákonné povinnosti prechádzajú na predajcu.

V cene elektrozariadení je zahrnutý recyklačný poplatok.

5. Poplatky za prepravu a balné

Poštovné a balné je vo výške od 0,00€ do 6,50€.
Obchodná spoločnosť sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

Pri doručovaní balíka prostredníctvom služby Slovenskej pošty - Balík na poštu. Balík uložený na príslušnej pošte, odkiaľ si ho môže kupujúci vyzdvihnúť. Balík nebude doručovaný kuriérom priamo na adresu.

Pri doručovaní balíka DPD kuriérom bude balík doručený priamo na adresu dodania kupujúceho.

Odosielanie do zahraničia

Objednávky odosielame aj do krajín v rámci Európskej únie. Pre krajiny Rakúsko a Maďarsko musí mať objednaný tovar hodnotu minimálne 30,00 eur, ostatné krajiny minimálne 50,00 eur.

Cena za poštovné a balné sa stanovuje podľa krajiny dodania - dohodou medzi kupujúcim a predajcom. Tovar mimo Slovenska sa neodosiela na dobierku.

Do Českej republiky odosielame tovar za zvýšené poštovné - 5,00 eur bez obmedzenia minimálnej hodnoty.

6. Stornovanie objednávky

Ak si prajete zrušiť objednávku, ktorá ešte nebola odoslaná, prosím, kontaktujte nás čo najskôr e-mailom na dixo@dixo.sk a uveďte číslo vašej objednávky. Ak už bola objednávka zaplatená (nepr. prevodom), penaze budú vrátené na číslo účtu najneskôr do 14 dní.

Zároveň si vyhradzujeme právo na stornovanie objednávky, ak nie sme schopní doručiť objednaný tovar z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia tovaru z ponuky), alebo ak pri vynaložení všetkého úsilia nie sme schopný tovar dodať v dohodnutej cene, alebo v dohodnutom čase, alebo by nám dodanie tovaru spôsobilo neprimerané ťažkosti alebo výdavky v závislosti k objednávanému tovaru, pokiaľ sa s vami nedohodneme inak - náhradný tovar, zmena objednávky, O týchto skutočnostiach vás budeme informovať ihneď e-mailom alebo telefonicky.

7. Ochrana osobných údajov

Obchodná spoločnosť prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a nebudú inak zverejnené ani poskytnuté tretej osobe, s výnimkou prepravcu, podľa zadaného mena a adresy a budú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Vyplnením objednávkového alebo registračného formulára dávate súhlas na zhromažďovanie a archivovanie Vašich údajov pre interné potreby spoločnosti. Svoj súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať.

8. Záverečné ustanovenia

Tieto Dodacie podmienky sú platné od 1.5.2010. Obchodná spoločnosť si vyhradzuje právo zmeny dodacích podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

B. Reklamačné podmienky

Nasledujúce reklamačné podmienky popisujú pravidlá pri nákupe v internetovom obchode prevádzkovanom obchodnou spoločnosťou. Pred objednaním tovaru v internetovom obchode Vám odporúčame, aby ste sa s uvedenými podmienkami oboznámili.

Reklamačný poriadok

I. Všeobecné ustanovenia stránky

Reklamačný poriadok popisuje bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a obchodnou spoločnosťou. Kupujúci je povinný zoznámiť sa s reklamačným poriadkom ešte pred objednaním tovaru. Prevzatím tovaru od obchodnej spoločnosti súhlasí s nižšie uvedeným reklamačným poriadkom. Prevzatím tovaru sa rozumie okamih jeho odovzdania prvému prepravcovi. Ku každému zakúpenému tovaru je doklad (dodací list, ktorý slúži aj ako záručný list) s uvedením všetkých potrebných údajov pre uplatnenie záruky (názov tovaru, dátum odoslania, záručná doba, cena, množstvo a poprípade i výrobné číslo).

Tento reklamačný poriadok je spracovaný podľa Občianskeho zákonníka a podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. Záruka sa vzťahuje na všetky produkty, ktorých reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe. V prípade, že kupujúci nakupuje produkty na firmu, reklamácia sa rieši podľa Obchodného zákonníka. Ak kupujúci zistí akýkoľvek rozdiel medzi záručným a dodacím listom, daňovým dokladom a skutočne dodaným tovarom (v druhu, množstve alebo sériovom čísle) alebo neobdŕžal správne vyplnený dodací list, je povinný ihneď (najneskôr do 24 hodín) preukázateľným spôsobom kontaktovať obchodnú spoločnosť a požadovať riešenie. Ak tak neurobí, vystavuje sa riziku, že neskoršia prípadná reklamácia nebude uznaná.

Aktuálnu adresu pre reklamácie a vrátenie tovaru:

PROSKIN SOLUTION s.r.o.
Teodora Tekela 12
917 01 Trnava

Zásielky odoslané na reklamáciu alebbo vrátenie tovaru, ktoré budú zaslané na dobierku, nebudú prevzaté.

II. Dĺžka záruky

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Dátum odoslania tovaru je uvedený na dodacom liste. Zákonná záručná doba je všeobecne 24 mesiacov pre koncového užívateľa. 

III. Záručné podmienky

Kupujúcemu je odporúčané prekontrolovať stav zásielky ihneď pri prevzávaní od prepravnej spoločnosti a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky. Poškodenie alebo nekompletnosť zásielky, ktorá bola spôsobená vinou prepravnej spoločnosti je nutné riešiť priamo s touto prepravnou spoločnosťou. V prípade neskoršej reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti.

Balik má obsahovať:

Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k obchodnej spoločnosti hradí kupujúci. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí obchodná spoločnosť.
Oprávnená reklamácia na výrobky sa vzťahuje na: chyby materiálu, funkčné poruchy a nedostatky vzniknuté pri výrobe. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie produktov vzniknuté: pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu, prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby. Používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa, vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí, zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy) prepätím, napr. pri údere blesku.

IV. Spôsob vybavenia reklamácie

Pokiaľ ide o poruchu, ktorú možno odstrániť, tovar bude opravený výmenou chybnej časti za novú. Obchodná spoločnosť je oprávnená reklamovaný tovar kupujúcemu vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami. Pokiaľ nie je výmena, ani oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému používaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru (v prípade zľavy nie je možné neskôr túto chybu reklamovať). V prípade nemožnosti vybavenia reklamácie žiadnou z uvedených možností, bude kupujúcemu vystavený dobropis. Reklamáciu tovaru vybavuje obchodná spoločnosť bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie kupujúcim. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Predávajúci informuje o vybavení reklamácie kupujúceho telefonicky, SMS, e-mailom alebo tovar odošle na adresu kupujúceho.

Kupujúci má právo obrátiť sa na obchodnú spoločnosť so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým obchodná spoločnosť vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že obchodná spoločnosť porušila jeho práva. Ak obchodná spoločnosť odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Kupujúci má právo voľby, ktorému subjektu ARS podá návrh.

Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim a obchodnou spoločnosťou vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

C. Právo kupujúceho vrátiť tovar bez udania dôvodu

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy priamo obchodnej spoločnosti v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, alebo toto odstúpenie poslať najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy.

Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Kupujúci je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – originálom faktúry a dodacieho listu, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je poskytnutie služby, predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, pri predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol porušený, predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.

Obchodná spoločnosť vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane hodnoty za najlacnejší bežný spôsob doručenia ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak obchodná spoločnosť navrhla, že si tovar vyzdvihne.

Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru má kupujúci s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni, čo prezumuje povinnosť vrátenia tovaru s originálnym obalom, visačkami a podobne.

Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Záverečné ustanovenia

Tieto reklamačné podmienky sú platné od 02.02.2016. Predajca si vyhradzuje právo zmeny reklamačných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ....................................................................................................................
Dátum objednania: .................................
Dátum prijatia tovaru: ..................................
Dôvod odstúpenia od zmluvy**: ................................................................................. ........................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Peňažné prostriedky žiadam vrátiť na číslo účtu: .......................................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov: ..........................................................
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ........................................................................................................................

Podpis spotrebiteľa Dátum ..................

* Nehodiace sa prečiarknite.
** Nie je povinné

D: Ochrana a spracovanie osobných údajov

Spoločnosť PROSKIN SOLUTION s.r.o., so sídlom spoločnosti Teodora Tekela 12, 91701 Trnava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka číslo: 40021/T, IČO: 50880403, DIČ:2120517729, IČ DPH: SK2120517729 ďalej len „prevádzkovateľ“ internetového obchodu www.dixo.sk vyhlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané len v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.

1. Osobné údaje a ich spracovanie

Osobné údaje, ktoré nám poskytujete v rámci objednávkového formulára prostredníctvom webovej stránky alebo po telefóne, sú minimálne údaje, ktoré potrebujeme na spracovanie a odoslanie objednávky, sú nevyhnutné na spracovanie kúpnej zmluvy a pri vybraných údajoch na splnenie právnych povinností (napr. účtovné doklady).

Na účely plnenia zmluvy a spracovania objednávkového formulára potrebujeme tieto údaje:

2. Odovzdanie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje budú odovzdané tretím stranám či inak sprostredkované, ak je to nevyhnutné vrámci plnenia kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu. Osobné údaje sú poskytované účtovnej firme a prepravcom s cieľom doručenia objednaných produktov alebo riešenia reklamácie, či odstúpenia od zmluvy. Za iným účelom nebudú Vaše osobné údaje poskytnuté tretím stranám.

3. Zabezpečenie osobných údajov

Vaše osobné údaje sa k nám prenášajú v zakódovanej podobe, používame kódovací systém SSL (secure socket layer).

4. Obdobie spracovania

Osobné údaje spracovávame a uchovávame na zaistenie všetkých práv a povinnosti vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, t.j. počas objednávky a záručnej lehoty a neobmedzene od skončenia záručnej lehoty na po-záručný servis a z dôvodu riešenia potenciálnych sporov.

Osobné údaje sú spracovávané a archivované v čase, počas ktorého sme povinný ako správca uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov – napríklad účtovné doklady (faktúry vystavené našou spoločnosťou sú v súlade so zákonom archivované 10 rokov od vystavenia).

5. Informovanosť a odvolanie súhlasu

Pokým spracovávame vaše osobné údaje môžete kedykoľvek požiadať o informácie ohľadom spracovania, doplnenia a rozsahu osobných údajov.

Svoj súhlas so spracovaným osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Ak súhlas odvoláte, budú vaše osobné údaje vymazané alebo anonymizované, to sa ale netýka osobných údajov, ktoré potrebujeme na splnenie zákonných povinností (údaje z už vystavených daňových dokladov nemôžu byť vymazané pred lehotou, ktorú stanovuje zákon).

Požiadať o informácie ohľadom vašich osobných údajov alebo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov môžete e-mailom na dixo@dixo.sk alebo na tel. čísle 0948071805.

6. Webové stránky a súbory cookies

Naše stránky používajú tzv. cookies – malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači, smartfóne či inom zariadení, a ktoré sa používajú vo vašom prehliadači. Informácie cookies sú anonymné, nie sú priamo viazané na vaše meno ani e-mailovú adresu, ale môžu obsahovať prihlasovacie údaje do systému. Čas ponechania súborov cookies vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookies a nastavenia vášho prehliadača.

Nastavenie používania súborov cookies je súčasťou vášho internetového prehliadača. Súbory cookies možno pomocou vášho webového prehliadača odmietnuť alebo obmedziť na vami vybrané typy.

Tieto zásady ochrany osobných údajov platia od 21.05.2018.