Nano tyčinka pre obnovenie toku energie

Užívatelia sú väčšinou liečitelia, ktorí napravujú tok energie a uvoľňujú blokované oblasti. Pri zablokovaní určitej časti je zablokovaný aj tok energie. Tyčinka je vlastne zariadenie na generovanie energie.


Tento produkt je momentálne nedostupný, pre viac informácií nás kontaktujte.

Aký úžitok môžem mať z Nano Wand?

Tvrdí sa, že: Molekulárna štruktúra sa v okolí Nano Wand mení a tak stúpa chuť tekutín, napr. vína, alkoholu, kávy, čaju alebo aj džúsu ošetreného Nano Tyčinkou. Akékoľvek jedlo pripravené s Nanonizovanou vodu chutí lepšie. Pitie Nanonizovanej vody redukuje prekyslenie v tele. Zlepšuje sa celulárna absorpcia vody. Pomáha krvi a všetkým orgánom v tele. Zlepšuje sa detoxikácia vďaka vlastnostiam vody.

Zvyšuje sa účinok suplementov a liekov pri takejto vode. Nano tyčinka môže byť uložená v chladničke a zmení chuť potravín a tekutín v nej, tých potravín, ktoré obsahujú vodu. Magnetické pole nano tyčinky ovplyvní všetky veci vzdialene do 20cm od nej. Nano Wand využívajú liečitelia a krúživými pohybmi okolo problémových oblastí ovplyvňujú tekutiny ľudského tela , a tak vyvolávajú nepatrné zmeny, ktoré však môžu mať význam. Nano tyčinka funguje na princípe magnetoterapie

Čo je Nano wand a z čoho je vyrobený?

Prírodné minerály sú tavením spojené na molekulárnej úrovni pomocou metód tavenia pri vysokej teplote. Tavením a spájaním, klesá energie, hovorí sa o tzv. energií nulového bodu - zero point energy. Vzniká schopnosť rezonancie, a táto je schopná sa šíriť v kvapalinách a obnoviť prírodné molekulárne reťazce.

Ako Nano Wand funguje?

Frekvencie 'beta' sa otáčajú v smere proti hodinovým ručičkám, anež sa šíria iné energie. Vlny vedia ovplyvniť inertné objekty. Napr. magnetické vlny (siločiary) vedia ovplyvňovať kovové predmety, RTG vlny ionizujú, elektromagnetické vlny otáčajú rotory elektromotorov, magnetické polia ovplyvňujú aj ľudské bunky vo forme cievok s magnetickým poľom, silné magnetické pole spojené s prechodom prúdu vedia vyrábať ionizovanú vodu medzi elektródami, mikrovlny vedia natáčať polárne molekuly vody, a trením sa voda v mikrovlnke ohrieva. Beta vlny z Nano wand vedia na správnej frekvencii a spine, teda smeru otáčania, zvyšovať tekutosť kvapalín.

Aké minerály sú vo Nano Wand? Koľko ich je?

V telese Nano Wand je 11 minerálov, ktoré majú schopnosť generovať vlny, ktoré voláme CHI energie. Všetky atómy vo vesmíre majú schopnosť absorbovať fotóny a energiu, ale aj vyžarovať energiu, a pri zmene stavu uvoľňovať energiu vo forme vĺn, ktoré sú im typické. Mnohé vlny okolo nás nevidíme, vidíme len malú ich časť v pásme viditeľného svetla. Magnetické pole okolo Nano Wand má podobu uzavretých magnetických siločiar.

Ako sa prenáša energia do vody pomocou Nano Wand?

Nano Wand , energia pri otáčaní proti smeru hodinových ručičiek, alebo ak sa kvapalina preleje cez Nano Wand až nad jeho vrch, vzniká v Nano Wand rezonancia. Táto je podobná tej, aká sa nachádza v okolí liečivých prameňov po svete. Momentálne vedci nevedia, prečo kvapaliny menia vlastnosti smerom k pozitívnym v energetických poliach.

Mnoho výskumov ide týmto smerom, keďže 70% našich tiel tvorí voda, polárna molekula s jemným záporným nábojom kyslíka a kladným atómom vodíka. Pretože takmer vždy obsahuje ióny aj vo vode, existuje množstvo siločiar a silových polí v okolí iónov. To ju drží pohromade aby v podmienkach vonku bola prevažne vo forme vody a len čiastočne vo forme pary. Možno preto ju polia a frekvencie ovplyvňujú.

Pitie správne štruktúrovanej vode a hydratácia našich buniek je kľúčovou záležitosťou života. Preto vodu dokáže vonkajšie pole ovplyvňovať a voda na neho reaguje.

Nanotyčinkafungujenaprincommagnetoterapia

Diskusia


Email nebude zverejnený, len jeho prvá čásť.