BIOquant zvyšuje efektivitu krvi


Čo je to krv?

KrvKrv je kvapalné, viskózne cirkulujúce tkanivo zložené z tekutej plazmy a buniek (červené krvinky, biele krvinky, krvné doštičky). Medicínske termíny súvisiace s krvou často začínajú na hemo-alebo hemato-, čo je odvodené z gréckeho slova haemo znamenajúceho "krv".

Krv sa pohybuje v cievach a je cirkulovaná srdcom. Prúdi do pľúc pre okysličenie a potom je cirkulovaná tepnami po celom tele. Krv tiež transportuje metabolické odpadové produkty, lieky a iné cudzie chemikálie do pečene a obličiek na vylúčenie močom.

Hlavnou funkciou krvi je dopravovať živiny a základné prvky (napr. kyslík, glukózu) do tkanív a odvádzať odpadové produkty (napr. oxid uhličitý, kyselinu mliečnu). Krv transportuje aj bunky (napríklad biele krvinky, krvné doštičky) a rôzne chemické zlúčeniny (napr. aminokyseliny, tuky, hormóny) medzi tkanivami. Problémy s krvným zložením alebo cirkuláciou vedú k poruchám funkcie tkanív a orgánov.

Červené krvinky alebo erytrocyty

Erytrocyty majú okrúhly až elipsovitý diskovitý tvar, uprostred preliačené, čo zväčšuje ich povrch a teda aj kontaktnú plochu na výmenu plynov - kyslíka a oxidu uhličitého.

Červené krvinkyNesprávnou životosprávou, vdychovaním škodlivých látok dochádza k zoskupení erytrocytov do väčších či menších zhlukov. To obmedzuje prietok krvi kapilárami a spomaľuje transport kyslíka i oxidu uhličitého (človek cíti únavu), pretože celá povrchová oblasť jednotlivých erytrocytov je nedostupná. Dochádza ku tkanivovej acidóze. Zhlukovanie, ak je mu dovolené pokračovať, sa premení až v zrážanie krvi. Zrážanie krvi môže zaviniť nepriechodnosť krvného riečišťa a následný infarkt alebo mozgovú mŕtvicu aj u mladých jedincov.
Toto, ako aj nízka elasticita ciev a erytrocytov sú príčiny, prečo je tok krvi v najtenších kapilárach sťažený. Srdce tak musí vynaložiť väčší výkon, aby malo telo dostatok kyslíka. Ak to srdce nezvláda, cievy v neokysličených oblastiach sa rozširujú, čo môže spôsobiť bolestí v týchto oblastiach s nedostatkom kyslíka. V takýchto prípadoch môže dôjsť k stupňovaniu ochorenia ako mozgová hypoxia, problémy s krvnou cirkuláciou, srdcový infarkt, mozgová porážka, ischemické choroby srdca a iné.

Ako pomôže BIOquant - laserová terapia?

BIOquant laserová terapiaOžarovaním krvi BIOquantom tieto srážaniny rozbijeme, erytrocyty sa rozdelia, takže môžu plne využívať svoju plochu na okysličovanie orgánov a odvádzanie oxidu uhličitého z orgánov. BIOquant tiež zvýši ich elastickosť a zvýši aj mikrocirkuláciu v problémových oblastiach.

Po ožarovaní s BIOquantom, krv a jej vlastnosti sa okamžite zlepšia. Pri dlhodobých zdravotných problémoch k náprave dochádza postupne. Červené krvinky sa oddelia, zlepší sa okysličenie a dochádza k aktivácii enzýmov, ktoré rozpúšťajú lipidy (tuky) a iné substancie v krvi.

Ožarovanie krvi BIOquantom, laserom s nízkou intenzitou má vplyv na:

BIOquant ma vplyv na krvné bunky a všetky zložky krvi - trombocyty (krvné doštičky), erytrocyty (červené krvinky), leukocyty (biele krvinky), enzýmy... BIOquant ma tiež vplyv na tkanivá všetkých telesných orgánov (pečeň, srdce, obličky, pľúca, ...), na systémy (imunitný systém, hormonálny systém, nervový systém, srdečne -cievny systém ...).