Posilňovanie mozgu


Nervová sústavaChcete sa zbaviť starých zlozvykov či osvojiť si nové schopnosti? Máte problémy s pamäťou? Pracuje mozog ako stroj alebo sval? Odpoveď na tieto otázky je jednoduchá. Stačí, ak zistíte, ako funguje mozog.

O nervovej sústave v skratke

Dýchanie, činnosť srdca, trávenie, chôdza, písanie, čítanie, hranie, ukladanie spomienok, získavanie skúseností, abstraktné myslenie, učenie a mnohé ďalšie funkcie, či už vedomé alebo nevedomé, zabezpečuje nervová sústava. Nervová sústava človeka sa delí na ústrednú a obvodovú.

Obvodovú nervovú sústavu tvoria odstredivé a dostredivé nervové vlákna, ktoré sa nachádzajú po celom tele. Dostredivé vlákna vedú impulzy bolesti, tepla, tlaku a podnety zo zmyslových orgánov do centrálnej nervovej sústavy. Odstredivé vlákna fungujú opačne. Podnety z mozgu a miechy vedú do svalov, srdca, pľúc, k žľazám atď.

Ústrednú nervovú sústavu tvorí mozog a miecha. Miecha je uložená v chrbticovom kanály. Hlavnými úlohami je viesť impulzy a podnety medzi mozgom a periférnym nervovým systémom a riadiť niektoré jednoduché reflexy. Mozog zabezpečuje vedomé a nevedomé funkcie, pričom každá oblasť mozgu má svoju úlohu.

Prenos impulzov

Najmenšou fungujúcou jednotkou nervového systému je neurón. Každý neurón sa skladá z troch častí:

  1. Dendrity, krátke výbežky, prijímajú informácie od iných neurónov. Ich počet je rôzny a líšia sa od seba tvarom a dĺžkou.
  2. Telo neurónu sa stará o prežitie.
  3. Axon, nazývaný aj neurit, prenáša elektrické impulzy k iným bunkám. Môže byť mikroskopický malý, ale aj dlhý 1,5 metra s rozvetveným koncom - synapsiou.

Neurón, ktorý vysiela elektrický signál je presynaptický neurón. Prijímateľ signálu je postsynaptický neurón.

Vyslaný elektrický impulz putuje po celom axone až nakoniec, do synapsie, kde sa mení z elektrického na chemický. Medzi neurónmi sa nachádza synaptická štrbina, cez ktorú neurotransmitery prenášajú chemický impulz k dentritu susedného neurónu. Po odovzdaní informácie sa neurotransmitery vrátia do pôvodnej bunky.

Dospelý ľudský mozog má približne sto miliárd neurónov, pričom každý neurón má 7 000 synaptických spojení. Väčšie neuróny ich môžu mať dokonca až 10 000.Prenos impulzov v neurónoch

Efektívnejšie myslenie, ľahšie učenie

Aj najjednoduchšie úkony si vyžadujú spoluprácu veľkého množstva vzájomne prepojených neurónov. Prepojené neuróny vytvárajú neurónové siete. Ak niektorú sieť dlhodobo nepoužívame, začne sa strácať a na jej mieste sa vytvori nová alebo sa rozšíria okolité prepojenia.

Pri pravidelnom a systematickom posilňovaní mozgu začne neurónová sieť rásť. Neuróny sa zväčšujú a efektívnejšie preacujú, vďaka čomu sa zrýchli myslenie a zvýši inteligencia.

Pravidelným opakovaním jednej činnosti si vytvárame pozitívny zvyk, ale aj zlozvyk. Čím dlhšie zvyk alebo zlozvyk trvá, tým väčšia a silnejšia je príslušná neurónová sieť. Dokonca, je vedecky preukázané, že stačí predstava na to, aby nervové spojenia spustili svoju činnosť.