Tréning mozgu


Tréning mozgu pomocou aplikácie Keep Brain Fit využíva najnovšie poznatky neurovedy v oblasti plasticity mozgu. Skladá sa z rôznych minihier zameraných na rozličné oblasti mozgu.

Prečo je dôležité trénovať mozog? Každá mentálna aktivita podnecuje rast a tvorbu nových neurónov a posilňuje spojenie medzi nimi. Cielený tréning mozgu je najlepší spôsob ako zväčšiť kapacitu mozgu, zefektívniť učenie, mať výkonnejšiu myseľ a zastaviť zhoršovanie pamäti.

Chcete vedieť, ako obstojí váš mozog vo svetovej konkurencii?

Máte pocit, že Vaša pamäť nepracuje tak, akoby mala? Sú Vaše kognitívne schopnosti na priemernej úrovni? Alebo sa pokladáte za nadpriemerného? Vďaka pozícii vo svetom rebríčku to hneď zistite. Po ukončení ktorejkoľvek hry sa vám zobrazí možnosť porovnať výsledky s ostatnými užívateľmi. Dozviete sa, na akom mieste ste sa v svetovom rebríčku umiestnili a počet užívateľov, ktorí boli lepší.

Tréning mozgu menu

Relax Match 3

K tejto minihre momentálne pripravujeme text.

Keep Brain Fit - hry na uvoľnenie

Bludisko

Riešenie bludisk a labyrintov je mimoriadne rozšírené nie len i detí, ale ja dospelých. Psychológovia ním zasa skúmajú proces učenia. Minihra Bludisko v aplikácií Keep Brain Fit sa skladá z 30 levelov. Za každý prejdený level dostávate hviezdičky a body.

V tejto minihre si môžete vytvoriť vlastné bludisko, zdieľať ho a poslať priateľom alebo môžete prechádzať bludiská, ktoré vytvorili Vaši priatelia.

Minihrou Bludisko trénujete:

9/10 analytické myslenie,
8/10 logické myslenie a orientáciu v priestore,
7/10 predstavivosť,
6/10 sekvenčné myslenie.

Tréning rýchlosti reakcie

V minihre mesiaca júl 2015, Rýchlosť reakcie, sa vám budú zobrazovať geometrické tvary vo dvojiciach. Vašou úlohou je v čo najkratšom čase zistiť, či sú dané obrázky zhodné tvarom a farbou. Jeden pár obrázkov sa zobrazí približne na 5 sekúnd, takže je mimoriadne dôležitá rýchlosť reakcie a pozornosť.

Minihrou Rýchlosť reakcie trénujete:

10/10 rýchlosť reakcie a pozornosť,
8/10 pozorovacie schopnosti,
8/10 obrazové vnímanie,
5/10 bystrosť myslenia.

 

Hľadaj rozdiely

Minihra, ktorá pribudla v júni 2015, má názov Hľadaj rozdiely. Na obrazovke sa zobrazí miestnosť. Kamera sa na pár sekúnd zastaví v niektorej časti. Obrazovka stmavne a ochvíľu sa znova objaví daná časť miestnosti, ale jeden detail bude zmenený. Vašou úlohou je nájsť zmenu a kliknutím ju potvrdiť. Prvé levely sú cvičné a počas stmavnutia obrazovky sa v strede nachádza nápoveda.

MInihrou Hľadaj rozdiely trénujete:

9/10 pozornosť,
8/10 pracovnú pamäť,
7/10 priestorovú inteligenciu,
7/10 obrazové vnímanie a vizuálnu pamäť,
4/10 bystrosť myslenia.

Hľadaj rozdiely

Nové testové situácie

V mesiaci máj 2015 sa aplikácia na tréning mozgu rozrástla o 150 nových testvých situácií. Časť Tréning mozgu, v ktorej si sami vyberáte, akú kognitívnu schopnosť chcete vylepšiť, momentálne obsahuje cez 450 textových úloh, 190 grafických a nekonečné množstvo matematických.

Akčné objekty

V mesiaci apríl 2015 sme pre vás pripravili 3 nové mninihry, ktoré sa skrývajú pod spoločným názvom Akčné objekty.

Prvá minihra má názov Tvary a farby. Na začiatku sa objavia 3 objekty, pričom jeden z nich sa od ostatných odlišuje tvarom alebo farbou. Vašou úlohou je nájsť odlišujúci sa obrázok v čo najkratšom čase. Hľadaj rozdiely je názov druhej minihry, v ktorej sa vám zobrazia 3 objekty a jeden z nich je odlišný. Rozdiel môže byť akýkoľvek. Doplň chýbajúcu časť je tretia minihra. Princípom je nájsť objekt, ktorý spojením s hlavným objektom vytvorí rovnostranný tvar. Pre lepšiu identifikáciu objektov môžete meniť pohľad, priblížiť sa, oddialiť, pozrieť sa na objekt zdola či zhora.

Doplň chýbajúcu časť

Počas každej minihry sa k vám jednotlivé objekty približujú, vďaka čomu musíte ostať po celý čas v úplnej koncentrácií. Ak sa vám ešte počas pohybu podarí identifikovať a kliknúť na správny objekt, dostanete plný počet bodov. Čím dlhšie vám trvá nájsť odlišný objekt, tým menej bodov dostanete.

Minihrou Tvary a farby trénujete:
10/10 rýchlosť reakcie
9/10 pozorovacie schopnosti
9/10 koncentráciu
7/10 obrazové vnímanie
6/10 logické myslenie

Minihrou Odlišný obrázok trénujete:
10/10 rýchlosť reakcie
9/10 koncentrácia
9/10 pozorovacie schopnosti
7/10 obrazové vnímanie
4/10 logické myslenie

Minihrou Doplň chýbajúcu časť trénujete:
10/10 rýchlosť reakcie
9/10 koncentrácia
9/10 pozorovacie schopnosti
7/10 priestorovú predstavivosť
7/10 kreatívne myslenie
2/10 praktické myslenie

Hľadaj dvojice

Minihra Hľadaj dvojice je založená na mimoriadne obľúbenej detskej hre pexeso. Môžete si vybrať z dvoch veľkostí: 16 alebo 36 poličiek. Úlohou je nájsť 2 rovnaké obrázky, pričom po každej nájdenej dvojici dostanete doplňujúcu otázku. Okruh doplňujúcich otázok si môžete vybrať. Nespornou výhodou hrania pexesa v aplikácií je, že si môžete vybrať či budete hrať sami, alebo on-line s iným užívateľom.

Pexeso je český akronym slov „pekelne se soustredit“. Hľadaním dvojíc si trénujete krátkodobú pamäť, pozorovacie schopnosti a koncentráciu. Počas hľadania odpovede na otázku sa informácie o polohách jednotlivých obrázkov dostávajú do úzadia a po zodpovedaní ich musíte opäť z pamäti vyloviť, čím posilňujete pracovnú pamäť. Doplňujúce otázky sú zamerané na rôzne rozumové a pamäťové schopnosti. Záleží len na vás, aký typ otázok si vyberiete. V každej otázke je len jedna odpoveď správna, precvičujete si aj konvergentné myslenie.

Minihrou Hľadaj dvojice trénujete:
9/10 krátkodobú pamäť 
7/10 koncentráciu
5/10 jazykovú inteligenciu, matematické schopnosti, všeobecné vedomosti... *
8/10 pracovnú pamäť

 

* podľa vybranej sady doplnujúcich otázok

Hra s číslami

Hra s číslami pozostáva z troch častí. V prvej si musíte v čo najkratšom čase zapamätať číslice. Ak sa vám to v stanovenom limite nepodatí, hra skončí. V druhej časti musíte vyriešiť jednoduchú matematickú úlohu. V poslednom kroku sa objavia číslice od 0 do 9 a vy musíte zadať číslo, ktoré ste si zapamätali. Hra vždy začína s troma číslicami a s každým správne vyriešeným príkladom, pribudne ďalšia číslica.

V minihre Hra s číslami posilňujete naraz niekoľko kognitívnych schopnostíbystrosť myslenia. Pamätaním si čísel trénujete krátkodobú pamäť. Vďaka skutočnosti, že číslo, ktoré si máte zapamätať sa na malú chvíľu stáva druhoradou informáciou, si posilňujete pracovnú aj vizuálnu pamäť. A keďže na každú časť úlohy máte stanovený limit, zdokonaľujete si aj rýchlosť reakcií mozgu, čiže bystrosť myslenia.

Minihrou Hra s číslami trénujete:
7/10 bystrosť myslenia
2/10 matematické schopnosti
6/10 pracovná pamäť
2/10 vizuálna pamäť

Trickle

Podstatou minihry Trickle je dostať vystreľované guličky do rúrky pomocou zelených ostrovčekov, ktoré sa dajú presúvať a nakláňať. Počet ostrovčekov sa mení podľa náročnosti levelu.

Minihra Trickle je ideálnou ukážkou toho, ako môže byť logické myslenie a priestorová predstavivosť posilňované zábavnou formou. Hrou ďalej trénujete praktické a kreatívne myslenie, ktoré sú dôležité pri riešení problémov a úloh spojených s hľadaním alternatív.

Minhrou Trickle posilňujete:
9/10 logické myslenie
6/10 priestorovú predstavivosť
5/10 praktické myslenie
7/10 kreatívne myslenie

Tréning mozgu - hra Trickle

Karty

Ťažisko minihry Karty spočíva v zapamätaní si čo najväčšieho počtu kariet podľa poradia v akom nasledujú a v čo najkratšom čase. Najprv si vyberiete počet kariet na zapamätanie. Môžete zvoliť najmenej 4 a najviac 52 kariet. Po kliknutí na políčko s vybraným počtom sa vám zobrazia karty. Pozor, musíte si zapamätať nie len číslo karty, ale aj symbol. Ak ste si istý, že si zobrazené karty so symbolmi pamätáte, kliknite na políčko „Mám to zapamätané“ a zobrazia sa vám 4 symboly hracích kariet. Najprv vyberiete symbol karty a potom číslo. Čísla kariet aj symboly musíte zadávať podľa poradia, v akom boli zobrazené.

Minihrou Karty trénujete krátkodobú a mechanickú pamäť, cvičíte uchovávanie obrazových a textových informácií a hlavne posilňujete pracovnú pamäť. Pracovná pamäť človeka má obmedzenú kapacitu. Priemerne si človek dokáže zapamätať 7 položiek, no vďaka cielenému tréningu si ich môžete zapamätať niekoľkonásobne viac.

Minihrou Karty trénujete:
7/10 krátkodobú pamäť
9/10 pracovnú pamäť
8/10 mechanickú pamäť
3/10 obrazové vnímanie
3/10 textové vnímanie

Vyber si svoj tréning

Aplikácia Keep Brain Fit obsahuje zložku Tréning mozgu, v ktorej si vyberáte minihry podľa toho, ktorú kognitívnu schopnosť chcete trénovať.

Tréning mozgu podľa vlastných preferencií

Jazyková inteligencia

Jazyková inteligencia obsahuje otázky zamerané na rozvoj jazyka a slovnej zásoby. V niektorých otázkach hľadáte synonymum k slovu. V iných zo 4 slov vyberáte 1 slovo, ktoré sa k ostatným nehodí. Čím skôr otázku zodpoviete, tým viac bodov dostanete.

Ľudia s vysokou jazykovou inteligenciou sú vynikajúci v písomnom vyjadrovaní, čítaní, rozprávaní príbehov a rýchlejšie sa učia cudzie jazyky. Vďaka takýmto otázkam si cvičíte nie len jazykovú inteligenciu, ale aj logické a konvergentné myslenie.

 

Logické myslenie

V minihre Logické myslenie musíte doplniť posledné slovo, ktoré má k predošlému rovnaký vzťah, ako je medzi prvými dvoma slovami. Napríklad: zo slov diagnóza, sestra, ordinácia a liek, vyberte jedno, ktoré má k slovu lekár rovnaký vzťah ako spisovateľ – kniha. Touto minihrou rozvíjate logické aj konvergentné myslenie. Počas každej otázky vám plynie čas. Čím skôr správne odpoviete, tým viac bodov získate.

Matematické schopnosti

V minihre Matematické schopnosti si zopakujete jednoduché matematické úkony s vyššími číslami, pričom stačí vypočítať približný výsledok.

Vďaka riešeniu matematických úloh si trénujete logicko – matematickú inteligenciu, ale aj abstraktné myslenie.

Priestorová predstavivosť

Minihra Priestorová predstavivosť obsahuje 4 obrázky. 3 z nich sa vždy presne prekrývajú a jeden je zobrazený zrkadlovo. Cieľom je nájsť odlišný obrázok v čo najkratšom čase.

Priestorová inteligencia vyjadruje to, ako človek vníma svoje okolie. Trénovaním tejto schopnosti zlepšujete svoju predstavivosť, mentálnu manipuláciu s objektami a zefektívňujete vizuálnu pamäť.

Pozorovacie schopnosti

V minihra Pozorovacie schopnosti si trénujete presnosť pozorovania. Minihra obsahuje 4 obrázky, pričom 3 sú totožné a jeden je vždy odlišný. Vašou úlohou je nájsť odlišný obrázok v čo najkratšom čase.

Základ pozorovania spočíva v koncentrácií sa na daný predmet a odhaľovaní odlišností, vďaka čomu si trénujete nie len presnosť pozorovania, ale aj vizuálnu pamäť.

Presnosť pozorovania

Hlavné mestá a Štáty

V minihre Hlavné mestá priraďujete k štátu hlavné mesto a v minihre Štáty priraďujete k štátu kontinent. Správnu odpoveď vyberáte zo 4 možností. Hraním hry si osvojujete niektoré všeobecné vedomosti a trénujete konvergentné a logické myslenie.

Nezabudli sme ani na najmenších

V časti Trénovanie mozgu – Vyber si svoj tréning sa nachádzajú aj minihry pre deti:

  1. matematika porovnávanie,
  2. matematika sčítanie do 10,
  3. matematika odčítanie do 10,
  4. matematika plus mínus do 20,
  5. malá násobilka.

Tréning mozgu pre deti

Aplikácia Keep Brain Fit na inštalačnom CD.

Kúpit za