Neurogenéza: liečba kmeňovými bunkami


Po narodení sa v mozgu nachádza približne 100 miliárd neurónov a na sklonku života ostáva približne 30% z nich. Už v tridsiatke začína dochádzať k odumieraniu neurónov.

Skúste sa zamyslieť nad tým, čo ste robili, prípadne čo sa chystáte urobiť, do svojej 30-tky. Chodili ste do školy. Zakladná a stredná škola, možno vysoká, bolo samé učenie. Prišli ste do zamestnania, kde ste sa učili praktické veci. Rozhodli ste sa mať deti a naučili ste sa, ako ich vychovávať. Zrazu ste sa dostali do rutiny. V zamestnaní všetko ovládate. Nové zručnosti sa učíte len sporadicky. Deti sú už samostatné a pri učení nepotrebujú Vašu pomoc.

Schopnosti, ktoré nepoužívate, sa postupne vytrácajú z Vašej mapy mozgu. Začnete zabúdať. A keďže nedochádza k žiadnej stimulácií mozgu, neuróny postupne odumierajú. Neurónové prepojenia slabnú. Našťastie pre nás všetkých sa tento proces dá kedykoľvek zvrátiť.

Keep Brain Fit - tréning mozguProdukciu mozgového neutrofického faktora podporuje fyzické cvičenie, obmedzenie kalórií, niektoré potraviny a systematický tréning mozgu. S aplikáciou Keep Brain Fit bude vytváranie nových neurónov jednoduchšie, efektívnejšie a zábavnejšie.

Neurogenéza: celoživotná liečba kmeňovými bunkami

Kmeňové bunky v tele majú neuveriteľné schopnosti. Dokážu obnoviť a zregenerovať samé seba a aj poškodené a opotrebované tkanivo v ich okolí. Nachádzajú sa v rôznych častiach tela: v pečeni, kostnej dreni, pupočníkovej krvi, svaloch, v tukovom tkanivev mozgu.

Práve kmeňovým bunkám v mozgu vďačíme za celoživotnú schopnosť učiť sa. Ponúkajú nám možnosť získavať nové zručnosti počas celého života a zachovať si fungujúci mozog v starobe. Kmeňové bunky sa dokážu zmeniť na funkčné neuróny. Môžu sa stať súčasťou už existujúceho neurónového prepojenia alebo vytvoriť nové. My môžeme tento proces podporiť a urýchliť tvorbu neurónov zvýšením tvorby mozgového neutrofického faktora.

Ochranca a spolutvoriteľ neurónov

Bez mozgového neutrofického faktoru, skrátene BDNF, by sme sa len veľmi ťažko niečo naučili. BDNF chráni neuróny v mozgu, podieľa sa na tvorbe nových mozgových buniek a upevňuje neurónové prepojenia. Ochraňuje mozog pred škodami spôsobenými toxínmi či dočasným znížením prísunu krvi.

Osoby s Alzheimerom majú hladinu mozgového neutrofického faktoru preukázateľne nižšiu. Rovnako je to aj u osôb, ktoré trpia depresiami. Zatiaľ nie je vylúčené, že práve jeho nízka hladina zapríčiňuje vznik depresie.

Chcete mať efektívnejší mozog?

Skupinové cvičenie

Cvičte pravidelne a dobrovoľne

Stačí 20 minút aeróbneho pohybu denne na to, aby sa zvýšil výkon mozgu, zlepšili kognitívne a jazykové schopnosti a pozornosť. Ak sa budete do cvičenia nútiť, pohyb nebude mať žiadny vplyv na hladinu BDNF.

Obmedzte prísun kalórií, zaraďte do jedálnička kurkumín a DHA

Nižší denný príjem kalórií znamená nižšie riziko vzniku neurodegeneratívnych ochorení. Podobne ako depresia, aj obezita je spájaná s úbytkom neutrofického mozgového faktoru.

Kurkuma alebo Japonský šafrán, obsahuje aktívnu látku kurkumin, ktorá má antioxidačné a antibakteriálne účinky a zvyšuje hladinu mozgového neutrofického faktora.

DHA je jednou zo zdravých tukov, ktoré zaraďujeme do skupiny omega-3 mastných kyselín. V mozgu sa podieľa na prenose informácií, chráni mozog pred zápalmi, tvorí základ pre účinnú mozgovú činnosť a vplýva na produkciu BDNF.

Precvičujte aj mozog

Rýchlejší a efektívnejší mozog budete mať aj vďaka intelektuálnemu tréningu. Aby sa zlepšenie mozgu prejavilo, tréning musí byť systematický a dlhodobý. Naopak, hladinu BDNF znižujú bezmyšlienkové činnosti, ako je sledovanie televízie, či hranie PC hier.

Koľko neurónov a neurónových spojení si počas života vytvoríte, záleží len na vás. Buď bude mozog rásť alebo sa postupne, s pribúdajúcimi rokmi, začnu Vaše schopnosti vytrácať. Nikdy nie je neskoro začať s vytváraním nových neurónov.