Vývoj mozgu


Fungovanie mozguMozog je najkomplikovanejší systém určený na prenos informácií na Zemi. Skladá sa z 3 menších mozgov, ktoré sa vyvíjali v rôznych obdobiach evolúcie, plnia svoje špecifické úlohy, inak vnímajú svet, čas a priestor. Naše správanie sa mení podľa toho, ktorá časť mozgu práve prevzala vedenie.

Boj so životom

Ak neustále bojujete so životom a žijete od výplaty k výplate, nad Vašimi kognitívnymi schopnosťami má moc najstarší, reptílny mozog. Riadi dôležité funkcie tela ako je dýchanie, koordinácia pohybov, srdcová činnosť. Zodpovedá aj za prežitie v život ohrozujúcich situáciach.

Ak sa nachádzame v stresovej situácií, moc nad našimi rozhodnutiami má reptilný mozog. Funkcie ostatných častí sa dostávajú do úzadia. Organizmus musí čo najrýchlejšie reagovať, a preto sa nepotrebné funkcie dostávajú do úzadia. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa pod tlakom nedokážeme sústrediť. Napríklad dieťa, ktoré je šikanované alebo ma neustály strach zo zlej známky, sa nedokáže sústrediť a má problémy s učením.

Keep Brain Fit - posilňovanie mozguRozvíjajte svoje kognitívne schopnosti zábavnou formou. Aplikácia Keep Brain Fit je učená pre deti aj dospelých. Takmer okamžite zlepšite svoju krátkodobú aj dlhodobú pamäť, urýchlite preces učenia sa, zlepšite koncentráciu a budete podávať lepšie výkony v práci a škole.

Inštinkty, pocity a emócie

Ak má nad Vami moc limbický systém, patríte k tým, ktorí aj napriek zlému zaobchádzaniu stále ostávajú so svojim hrubým šéfom či partnerom.

EmócieLimbický systém riadi dôležité fyziologické procesy ako je termoregulácia, príjem potravy, spánok a zobúdzanie sa, vylučovanie hormónov a spracováva informácie prostredníctvom pocitov. Ak stretneme niekoho nového, vyhodnotí, či je to náš protivník alebo priateľ.

Limbický systém je zložený z troch častí. Hipokampus uchováva spomienky, dokáže spracovať obrazy a videoklipy spolu s faktami, zbiera informácie zo zmyslov, upravuje ich a porovnáva s predchádzajúcimi skúsenosťami. Triedi a presúva informácie z krátkodobej pamäte do dlhodobej. Činnosť hipokampu narušujú voľné radikály, trauma a stres. Pri zhoršenom fungovaní klesá šanca, že si človek dokáže zapamätať nové zážitky. Znížená činnosť je jedným z príznakov Alzheimerovej choroby.

Vďaka amygdale reagujeme na nebezpečné situácie okamžite a spontánne, pričom sa všetko odohráva v nevedomej úrovni. Vznikajú tu pocity ako je strach a hnev.

Hypotalamus je súčasťou endokrinného systému a má mnoho funkcií, napríklad kontroluje uvoľňovanie hormónov, je centrom pre hlad a smäd, produkuje dôležité hormóny.

Kvôli limbickému systému máme záchvaty hnevu, strácame hlavu a nedokážeme sa ovládať, ale aj pociťujeme šťastie, radosť, túžby a lásku.

Centrum nesebeckej lásky a logiky

Veríte len tomu, čo je vedecky podložené? Uprednostňujete rozum pred inštinktami? Patríte k ľuďom, ktorí sú pripútaní na logickú časť neokortexu.

KlavírAk ste bezstarostní a uprednostňujete tajomstvá kvantovej fyziky pred klebetami, tak u vás prevláda prefrontálny kortex.

Prefrontálnym kortexom vnímame ľudí ako bytosti s dušou. Pripomína nám, že sa máme ozvať kamarátom, aj keď od nich nič nepotrebujeme. Zabezpečuje príliv nových nápadov, umožňuje písať poéziu, maľovať obrazy, skladať hudbu, snívať a plánovať budúcnosť.

Najideálnejšie je, ak neprevláda ani jedna časť mozgu, ale všetky spolupracujú. Musíte zvládať svoju finančnú situáciu, cítiť zodpovednosť nie len za seba, ale aj za svojich blízkych, spomínať na minulosť a plánovať budúcnosť.