Neuroplasticita a neurogenéza


Posilňovanie mozguMartin bol vynikajúci rečník, rozprával plynulo anglickým aj nemeckým jazykom. Pracoval ako manažér v medzinárodnej spoločnosti a ako on sám hovoril, žil svoj sen. Až do osudného dňa, kedy mal vážnu nehodu. Po mnohých testoch a vyšetreniach mu lekári oznámili, že má trvalo poškodené rečové centrum. Rok po nehode mal problémy s rozprávaním. Mimoriadne obtiažne bolo preňho myslieť a rozprávať zároveň. So svojou prácou sa musel rozlúčiť.

Podstúpil ďalšie vyšetrenia a niekoľko liečení, po ktorých mu oznámili, že jeho mozog je trvalo poškodení. Martin sa s týmto nedokázal zmieriť. Dozvedel sa o zázračných uzdraveniach a sám začal pracovať na zlepšení svojich rečových schopností. Po nekonečných hodinách strávených cvičením sa opäť naučil plynule rozprávať a po dvoch rokoch pravidelného trénovania sa vrátil na pôvodné pracovné miesto.

Ako je možné, že sa Martin, aj napriek trvalému poškodeniu mozgu, opäť stal vynikajúcim rečníkom? Pre odpoveď musíme preniknúť hlbšie do fungovania mozgu.

Kedysi sa mozog považoval za stroj a ak sa niektorá časť poškodí, nedokáže sa sama opraviť. Pacienti s mentálnymi poruchami a poškodeniami mozgu boli považovaní za nevyliečiteľných. Ale je to skutočne tak? Vďaka najnovším poznatkom vieme, že mozog je dokonalejší, ako by sme očakávali.

Mapy mozgu

Niekoľko desaťročí vedci verili, že mozog sa vyvíja do určitého obdobia, anatómia mozgu dospelého človeka je pevne daná a každá oblasť mozgu má svoju špecifickú funkciu. Nevyvinuté, poškodené či odumreté mozgové bunky sa nedajú vyliečiť ani nahradiť. Tento pohľad na mozog, ktorý aj v dnešnej dobe zastávajú niektorí vedci, sa nazýva lokalizacionizmus.

MozogV lokalizacionizme má pôvod aj myšlienka: mozog je ako stroj. Skladá sa z malých súčiastok, ktoré majú predom dané umiestnenie a funkcie. Pacienti s mentálnymi poruchami a poškodeniami mozgu boli považovaní za nevyliečiteľných v duchu myšlienky: "ani v strojoch nerastú nové súčiastky". Vrchol lokalizacionalizmu nastal po vytvorení komplexnej mapy mozgu.

Tvrdenie, že mapy mozgu sú nemenné a univerzálne, ovplyvňovalo vedcov niekoľko desaťročí. Z lokalizacionizmu sa stala všeobecná teória a všetko, čo hovorilo proti týmto tvrdeniam, bolo spochybňované a odmietané.

Revolučný objav plasticity mozgu

V 60. rokoch 20. storočia americký neurológ Michal Merzenich zistil, že mozog v ktoromkoľvek veku je plastický. O tomto revolučnom objave napísal článok, ktorý neurologický časopis vydal len v upravenej forme. Všetky zmienky o dynamickosti máp mozgu boli vynechané.

Anatómiu mozgu dokážete ovplyvniť. Systematickým a dlhodobým tréningom mozgu sa môžete stať úspešným, zvýšiť kapacitu mozgu a zlepšiť kognitívne schopnosti. Staňte sa najlepším z najlepších pomocou aplikácie Keep Brain Fit.

Až v roku 1971, kedy sa stal uznávaným neurológom a profesorom na univerzite, zahájil množstvo experimentov, vďaka ktorým dokázal pravdivosť svojich predchádzajúcich tvrdení.

Neuroplasticita: silnejší vyhráva

Mozog dokáže reorganizovať sám seba. V prípade poškodenia môže preniesť úlohy jednej časti na inú alebo vytvoriť nové spojenie. Učenie, myslenie, predstavy, chovanie a každodenné činnosti menia anatómiu mozgu. Akonáhle sa začneme učiť niečo nové, začnú vznikať nové neurónové spojenia. Čím častejšie budeme tieto spojenia posilňovať, tým silnejšie a väčšie budú.

Mozog

V mozgu prebieha neustály boj, v ktorom silnejší vyhráva. Ak prestaneme využívať ktorúkoľvek duševnú vlastnosť, vytratí sa z našej mapy mozgu a na jej miesto sa dostane schopnosť, ktorú pravidelne používame. Každý mozog je jedinečný a univerzálna mapa neexistuje.

Vytváranie nových neurónov

Neurogenéza, schopnosť organizmu vytvárať nové neuróny, úzko súvisí s neuroplasticitou. V mozgu sa nachádzajú nervové kmeňové bunky, ktoré sú neustále doplňované. Nezáleží na tom, koľko máte rokov. Nové bunky vznikajú počas celého života. Vzniknuté neuróny sa buď stávajú súčasťou už vytvorených neurónových sietí, alebo vytvoria novú.

Neuroplasticita a neurogenéza úplne zmenili vnímanie mozgu. Nie len že sa mozog reorganizuje a posilňuje, ale aj regeneruje. Vďaka týmto skutočnostiam dostali ľudia s mentálnymi poruchami a poškodením mozgu nádej na vyliečenie. Rovnako ako Martin, ktorý si rehabilitáciou a cieleným tréningom mozgu vytvoril novú neurónovú sieť.