Neuroplasticita a pamäť


Nedávne vedecké pokroky ukázali nové možnosti, ako prekonať zničujúce ochorenia a poruchy mozgu. Viac o mozgu a pamäti nám povie PhD. John Byrne špecialista na učenia a pamäť z oddelenia neurobiológie a anatómie Texaskej univerzity, ktorý nedávno vyhral ocenenie Mental Health Research.

V prvom rade vám chcem zagratulovať k oceneniu a prejdime hneď k našej téme. Ako funguje pamäť, aké máme typy pamäti alebo čo by sme mali vedieť o mozgu?

Pamäť berieme ako samozrejmosť, ale musíme myslieť na to, že je pre nás mimoriadne dôležitá. Nevnímali by sme bez nej minulosť, prítomnosť ani budúcnosť. Neurovedci rozdelili pamäť do dvoch širokých kategórií. Prvá zahŕňa pre nás bežné veci ako sú fakty, všeobecné vedomosti a udalosti, napríklad hlavné mesto Francúzska je Paríš. Druhá kategória sú zručnosti a návyky individuálne pre každú osobu, jazda na bicykli alebo hranie na klavíry.

Ako sa pozerajú vedci na pamäť?

Niekoľko desaťročí sme si mysleli, že pamäť je uložená na jednom mieste v niektorej časti mozgu. Zistilo sa však, že spomienky sú rozdelené v rozličných oblastiach a dokonca rôzne časti mozgu uskladňujú rôzne typy spomienok.

Proces zapamätávania si predstavujeme ako ukladanie fotografií do priečinkov. Ale v skutočnosti je to skôr ako keby ste zobrali fotografiu, roztrhali ju na kúsky a každú časť umiestnili na iné miesto. Keď si chceme spomenúť, musíme tieto kúsky poskladať.

Dovoľte mi otestovať Vašu pamäť.

No, teraz ste ma zaskočili, ale skúsme to.

V ruke držím papier s 15 slovami. Najprv vám tieto slová prečítam, nechám vám chvíľku na premýšľanie a potom sa vás na niektoré z nich opýtam. Pripravená?

Áno, môžeme ísť na to.

Cukrík, kyslý, dražiteľ, dobrý, chuť, pravda, pekný, med, sóda, čokoláda, srdce, koláč, jesť a časť.Pamäť

Prvá otázka. Bol v zozname cukrík?

Myslím, že tam bol.

Veľmi dobré. Druhá otázka, bolo v zozname slov auto?

Mám pocit, že nie.

Vynikajúco. A posledná otázka, bola v zozname sladkosť?

Myslím, že áno.

A práve toto je chyba, ktorú robí 95% ľudí. V mozgu sa vytvárajú asociácie, ktoré pomáhajú pamäti. V zozname sa nachádza veľa sladkých vecí, a preto to navádza na odpoveď. Ale sladkosť sa v zozname nenachádzala.

To sa stane, aj keď dáte dvom paleontológom pozostatky kosti a oni z toho poskladajú dinosaura, pretože vedia, že to musí byť dinosaurus.

Prečo je z pohľadu neurovedcov neurogenéza dôležitý a vzrušujúci objav?

Nie je to tak dávno, asi 10 až 15 rokov dozadu, sme verili, že človek sa rodí s určitým počtom mozgových buniek. No, nedávne zistenie potvrdilo, že mozog je schopný generovať nové neuróny.

Tento objav dáva nádej na liečenie neurologických chorôb mozgu. Dokážeme opraviť alebo nahradiť neuróny.

Prečo sú niektoré spomienky trvalé, vieme si ich detailne vybaviť aj po dlhšom čase a iné sú prchavé?

Sú spomienky, ktoré si nezapamätáte, ktoré si nechcete zapamätať. Ďalšie sa vám ihneď vryjú do pamäti alebo, naopak, sa z mysle ihneď vytratia. Asi by ste mi teraz nedokázala povedať, čo ste jedla pred dvoma týždňami na obed. Ale možno si pamätáte rodinných príslušníkov, ktorí prišli pred dvoma rokmi k vám na Vianočnú večeru. Väčšina z nás si určite pamätá, čo robili 11. septembra 2001. Obe tieto spomienky majú niečo spoločné. Emocionálnu zložku.

Emócie

Ako sa vytvárajú spomienky?

V mozgu máme približne 100 miliárd nervových buniek. Ale to, čo robí mozog výnimočným, je špecifické prepojenie medzi neurónmi. Spomienky sú vytvárané zmenou sily týchto prepojení. V posledných rokoch sa ukázalo, že počas zapamätávania sa spojenia medzi neurónmi upravujú a posilňujú. Umožňuje to obdivuhodná schopnosť mozgu, plasticita. Vďaka tomu sa vytvárajú nové spojenia a dochádza k zmenám na existujúcich.

Ako si môžeme vytvoriť viac spojení? Dá sa mozog posilňovať? Čo vplýva na ich tvorbu...

Momentálne sú nám známe 3 faktory dôležité pre mozog.

  1. faktor je intelektuálne prostredie. Ľudia s vysokoškolským vzdelaním, osoby s intelektuálnymi a spoločenskými aktivity majú menej zdravotných problémov a lepšiu pamäť. Takisto sa ukázalo, že zvieratá žijúce v obohatenom prostredí sú učenlivejšie.
  2. faktorom je strava. Všetci dobre vieme, že strava je dôležitá pre kardiovaskulárne zdravie. Ale niektoré potraviny sú nevyhnuté aj pre zdravie mozgu. Bolo preukázané, že antioxidanty zvyšujú neurogenézu v niektorých častiach mozgu.
  3. faktor je cvičenie. Mozog je metabolicky veľmi aktívny, a preto potrebuje výdatný prísun krvi. Cvičenie stimuluje tvorbu nových krvných ciev a tiež zvyšuje schopnosť nervových buniek vykonávať zmeny prepojení potrebné pre pamäť. Osoby, ktoré pravidelne cvičia, majú preukázateľné nižší výskyt stareckej demencie, vrátane Alzheimerovej choroby.

Pre mozog však tiež platí, že ho treba trénovať, v zmysle use it or loose it, podobne ako trénujeme svoje svalstvo.

Keep Brain Fit - trénovanie mozgu
Aby bol tréning mozgu efektívny, musí byť dlhodobý a systematický. Vyskúšajte aplikácie Keep Brain Fit, ktorá bola špeciálne navrhnutá na rozvoj pamäti a mozgu.

Pozrime sa bližšie na stratu pamäte. Čo je normálne a čo už nie je normálne. Je napríklad normálne zabúdať kľúče?

Každému sa môže stať, že si zabudne zobrať kľúče alebo zabudne kam si ich položil. Normálne nie je, ak zabudneme, odkiaľ jednotlivé kľúče sú. Všeobecný pokles kognitívnych schopností súvisí s vekom, ale sú tu aj špecifické choroby mozgu, ktoré ovplyvňujú pamäť. Napríklad Alzheimerová choroba zapríčiňuje stratu pamäte.

Prečo vekom dochádza k poklesu kognitívnych schopností?

Zatiaľ nevieme s istotou povedať, prečo sa to deje. Ale pravdepodobne to spôsobuje oslabovanie nepoužívaných neurónových prepojení. Ak ich budeme stále posilňovať, funkcie mozgu sa zachovajú.

Ako by ste definovali úspešné starnutie.

Úspešné starnutie je, keď ostávame intelektuálne aktívni a spoločenský angažovaní.

Šťastné starnutie

Prečo je vo fungovaní mozgu zabúdanie rovnako dôležité ako pamätanie?

Mnohí z nás túžia mať dokonalú pamäť. Ale existujú veci alebo situácie, ktoré si pamätať nechcete. Psychiatri trávia veľa času snahou pomôcť ľuďom zabudnúť na ich spomienky. Ľudia vo vojnových oblastiach majú hrôzostrašné spomienky, na ktoré sa ťažko zabúda.

Rozprávali sme sa o tom, že kľúčom k zdravému mozgu je intelektuálne cvičenie. A ako na nás vplýva sociálna oblasť, napríklad rodina či cirkevné spoločenstvo?

Osoby, ktoré sa stretávajú s inými ľuďmi, či navštevujú rôzne spoločenstvá, sú na tom lepšie. Pri stretávaní iných ľudí musíme používať rôzne časti mozgu. Musíte si pamätať ich mená, používať slovnú zásobu a aj sa učíme nové veci. Avšak, sociálny vplyv nie je celkom vedecký objasnený.

Podľa vás, ktorý objav za posledných tridsať rokov, bol najdôležitejší?

Predtým sme verili, že mozog je nemenný a zrazu sme našli jeho obrovský potenciál, úžasnú schopnosť meniť sa a vyvíjať. Jednotlivé neuróny sa môžu meniť. Počas celého života vznikajú nové neuróny, prebieha tzv. neurogenéza. Toto všetko nás posúva o niekoľko krokov dopredu.

A čo mozog detí. Je niečo, čo by mohli rodičia v tejto oblasti urobiť pre svoje dieťa?

Bohaté intelektuálne prostredie podporuje neurogenézu. Veľmi dôležité je stravovanie. Nie len pre mozog, ale aj pre celkový rozvoj organizmu. Príliš veľa detí trpí obezitou. Jedia potraviny s vysokým obsahom nasýtených tukov a cukrov a málo sa pohybujú. Namiesto behania a skákania hrajú s kamarátmi online hry.

Rodina

Môžu stimulovať neurogenézu lieky?

O liekoch zatiaľ neviem, ale neurogenézu určite zlepšuje intelektuálne cvičenie. Najprv musíme preniknúť hlbšie do procesu neurogenézy a potom ju môžeme ovládať.

Keď si to zhrnieme, dôležité pre mozog je cvičenie, strava a intelektuálny tréning. Ďakujem, že ste prijali pozvanie a prajem vám veľa ďalších úspechov.

Zdroj: Houston Public Media, relácia Living Smart